CHARTWELL HOTELS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
- spółką prawa handlowego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000302766
NIP: 8513046879, REGON: 320475936,
kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 50.000,00 złotych

----------------------------

office@chartwell.pl

Aktualności

Plan połączenia spółek VillaCottonina sp z o.o. i Czerniawa Zdrój Niruchomości sp. z o.o. oraz Chartwell Hotels sp. z o.o. < Plan połączenia >